menu


יום ראשון, 11 בדצמבר 2016

חלק שני- תוכניות סודיות של הסדר העולמי החדש , מדינת המשטרה והביטקוין

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
תוכניות סודיות של ממשלת הצללים לדיכוי האוכלוסיה המתעוררת


חשוב להבין שחוסר השביעות הגדלה אצל האנשים בעולם היא אינדיקציה לכך שרבים
מתעוררים משנתם ומן ההיפנוזה , כשהם מושפעים על ידי הפוטונים אשר מגיעים לארץ
בכמויות גדולות יותר כל יום.
הדרגים הגבוהים של הכוח מעדיפים לשמור אותנו משותקים ומסוממים על מנת שלא
נפריע עם התוכניות שלהם לשליטה מוחלטת ודיכוי, על כן הם מכפילים את
מאמציהם לכפות את רצונם בכל מחיר.
חוסר השביעות של השליטים מופנית גם לכיוון הצבא ובאה לידי ביטוי בתהליך טיהור
שהצבא עובר , מבחנים שהשלטון עושה לבכירים ופיטורים של 197 מבניהם.
האם יכול להיות שהם רוצים לקבור את החוקה ולהחליפה בדיקטטורה ומשטר
צבאי?

ישנה אינדיקציה חזקה גם בחוסר הביטחון שהציבור חש עקב כזבים של התקשורת,
האקט הפטריוטי השקרי, ההגבלות על משיכת כסף מחסכונות בבנקים, הכוח המוחלט
שיש לשלטון לחדור לשיחות טלפון , לאימיילים ורישומים פיננסיים- כלי רכב
משוריינים ברחובות אמריקה , סימולציות של מלחמה בערים וכו'.


מה הוא האירוע הנורא שאליו הם מתכוננים בזמן שהעולם איננו מודע?
או שאולי מדובר באיומים האחרונים שלהם משום שהכל מתמוטט מסביבם?
האם האור הפוטוני גובר על האפלה ששולטת בנו?
כל עוד אנו בלימבו המטהר הזה , אסור שנירדם בשמירה ועלינו להמשיך להפגין
בצורות חוקיות עד שנשיג את מטרותינו.