menu


יום ראשון, 11 בדצמבר 2016

שינוי הדנ"א שלנו כשבפתח ההתרסקות הכלכלית העולמית והממשלתית

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
ממשיכים עם מחקרינו על שינוי הדנ"א באנושות וההגשמה של מה שיהיה צעד ענקי קדימה ברמה אנושית, פסיכולוגית ופנימית- ואשר יעזור לנו באופן עצום להבין טוב יותר את כל מה שהמערכת האימפריאליסטית האוליגרכית עושה בצורה כה מחושבת .
אנו גם חייבים לקחת בחשבון את המעצורים, המכשולים והקשיים ושאר אינספור המשברים החברתיים, המשפחתיים, הממשלתיים והכלכליים אשר משפיעים על המאמצים שלנו אבל השינוי חייב להתחולל.
החברה כולה חייבת להיות עדה באופן ישיר לכשלון האופורטיוניזם של המערכת האימפריאליסטית אשר לא מצליחה להשיג את מטרותיה.

נהפוך הוא , אנו מתחילים לראות שינוי של כיוון ופוזיציה אשר מסובכת לאליטה, למרות שהם מנסים להמשיך ולהציג את ההיפך בצביעותם ובכזבים שהם חלק מן האישיות שלהם...
הכל הוא בבחינת פארסה אשר החזות שלה מתפוררת בכל מקום – לכן חשוב לשאוב ידע מהמקורות האמינים ביותר.