menu


יום שלישי, 13 בדצמבר 2016

הונאת הזהב ואחיזת העיניים של החוצנים המדכאים

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
ות כיסוי של הסדר העולמי החדש השטלתני והקודר, בחלק שישי זה של הפליאדים מאלסיון נמשיך בחיפוש וגם תחקיר מעניין של מידע מבוסס הייטב אשר באופן ישיר אמור להדאיג את כולנו. חוקרים רבים של מדעים פוליטים וגיופוליטים הצליחו לאשר שהסדר העולמי החדש ייסד את הבנק הפדראלי הבלתי חוקי למען טובתו הפרטית.

בינלאומיים של עשרים משפחות אילי הון משפיעות אשר שייכות לאלומנטי-בילדארבארג ושאר מסדרים סודיים, עם בצע שאיננו יודע שובע השתלטו על כל עתודות הזהב העולמיות.
יל.
למרות שהם הבטיחו שעתודות הזהב בטוחות, האם זו האמת או שאין יותר זהב בכספותיהם המשוריינות?
זהב של המון מדינות לא קיים יותר והוחלף בטונגסטן מצופה זהב.
ת הרות אסון לאליטה הבינלאומית אליה משתייכים ה:"בילדאבארגס ,אלומנטי, מאג'אסטיק-טוואלב ,המועדון הבואמייני,מועדון-רומא"
ורבים אחרים ששייכים לחברות אופל סודיות.
טביע אותנו במשבר כלכלי, ישנו דבר אחר שגם הוא חלק מהאג'נדה האכזרית של אדוני האופל והוא נמצא באירועים שסבבו את התקפת הרצח על בנייני התאומים של מרכז הסחר העולמי בניו יורק, ארצות הברית ב:11 לספטמבר 2001. אם נחקור לעומק את התעלומה נגלה שהמוקד של אסון נוראי זה הוא שוב מספר 11 המפורסם.