menu


יום שני, 13 באפריל 2020

הקטלני, כליאה גלובלית, עוצר, חיסון, התמוטטות כלכלית

וירוס הקוביד-19, שמקורו בסין, התפשט במהירות רבה ומקרי ההידבקות גדלו באופן אקספוננציאלי ברחבי העולם מאז פברואר.  זה שיצר מגיפת עולמית וגרם לקריסה סניטרית שמדינות נאבקות לפתור. ועכשיו הוא משפיע על כמעט 500 אלף איש ....
זה אילץ את הממשלות לנקוט באמצעי הכלה, כשכל האוכלוסייה נמצאת תחת הסגר בביתהם, אמצעי שלא נראה עד כה. יש לכך גם השפעה רבה על הכלכלה העולמית, עם עלייה אסטרונומית במספר החברות שנסגרות, עלייה ברמות האבטלה, מיתון מתקרב וברירת מחדל עולמית- אלו יוצרים תחושה של פאניקה, שלא עוזרת כלל... יכול להיות שמדובר במגיפה ממקור טבעי או שמא מדובר בנגיף שמיוצר באופן מלאכותי במעבדה ושמתפשט ברחבי כדור הארץ?
מדוע מחקרים מסוימים מציעים כי הנגיף המדבק הזה, יכול היה להיווצר במעבדות הביואינפורמטיקה של מכון פירברייט בשנת 2014, איזו עדות יש לכך? מי עומד מאחורי המכון הזה ומה הם רוצים?
האם וירוס הקורונה הוא כלי שהאליטות החזקות משתמשות בו בכדי ליצור פאניקה רבה יותר? כדי שיוכלו להיראות כמו המושיעים כאשר חברות התרופות ימצאו חיסון? האם תהיה זו דרך ליצור מצב של שליטה עולמית ולהטיל דיקטטורה סמכותית רודנית על האוכלוסייה כולה? וכיצד ניתן להתמודד עם מצב זה ברמה האנושית והחברתית כדי שנוכל להתקדם?