menu


יום רביעי, 19 בפברואר 2014

חלק שני, האם היטלר באמת מת? ההשפעה של האילומנטי הציוני-נאצי בימינו אנו

ממשיכים עם המסתורין אשר כרוך במעשי הנאצים שלאחר מלחמת העולם השניה, למה היה כזה עניין במדינות אמריקה הלטינית- בעיקר :ברזיל, פארגוואי, ארגנטינה, צ'ילה,בוליביה וקולומביה בין אחרות?
האם הם הכינו משהו מבעוד מועד- למקרה שיפסידו את המלחמה?
האם הם רצו להבטיח את המשך משטרם רק שהפעם מבין הצללים וללא מפריע?
האם יכול להיות שבין השאר, מטרתם הייתה -- בניה מחדש של האימפריה הנאצית-ארית?
מי מאחורי כל זה? האם אלו בעלי הכוח האמיתיים, הנראים ואלו שמבין הצללים של השלטון אשר מאז הגעתם לארץ הצליחו לשלוט,אם בעבר הרחוק, או בהווה- בכל אותם אנשים נאיבים, פתיים שהם קלים למניפולציה וכל זאת על מנת לשרת את הנאותיהם הפרטיות?

בקשר לחוצנים הללו אשר מסווים עצמם כבני אנוש, האם הם היחידים אשר קיימים ושולטים באנושות הרדומה או שישנם אחרים- בעלי כוח רב, אשר שולטים מן הצללים בבעלי הכוח היהירים ובעלי תחושת העליונות מאז הזמן הנאצי-פאשיסטי של הרייך השלישי. אולם,חוץ מזה, מה קרה לאדולף היטלר? האם הוא מת יחד עם צבאו בזמן כיבושה של ברלין , כמו המנהיג הדיקטטורי האמיץ על פי שהם אוהבים לתאר- או שאולי משהו אחר קרה,משהו בלתי ידוע לאוכלוסיה העולמית?

יום שישי, 31 בינואר 2014

התחיה המחודשת של המורשת הנאצית האפלה והתוכניות המבעיתות שלה לשליטה עולמית בהווה

חלק ראשון

זה הוא רגע רב משמעות של עידן קוסמי, ארצי ואנושי שבו כולם מעורבים ללא יוצא מן הכלל... האם אלו אשר מנהיגים אותנו הם אינטיליגנטים -- אינדבידואלים בעלי שליטה עצמית או שמדובר בבני כלאיים מחוסרי כל רסן? או שאולי אנו הולכים שולל אחרי גזע חוצני דקדנטי וקיבורגים רובוטים אשר הורסים הכל ושולטים בנו כמו בובות על חוט?  למה הם עושים זאת ? האם הם מקבלים הוראות לרצוח ללא כל דין ודיין , לעורר יותר התקוממויות חברתיות ואז ליצור דיקטטורה וחוק צבאי בדומה למה שבאראק אובאמה עושה בארצות הברית?

או שאולי מדובר במשהו יותר רדיקאלי- משטר נאצי אורווליניאי? אנו רואים מסביבנו את המציאות הלא סלחנית עם חימוש של המשטרה וחירויות שאינן אפשריות עוד. אפילו שכל זה נראה רק נחלת העבר, לא כך הוא המקרה- משום שדברים דומים קורים ואפילו גרועים יותר עם התחיה המחודשת של קבוצות ניו-נאציות ופאשיסטיות וכמו כן עם קבוצות של ימין קיצוני ושונאי זרים אשר יוצרות גל חדש של התעניינות.

האם כל אלו זרעים שנשתלו בימי האופל של הנאצים והפשיסטים ועכשיו הם נותים את פירותיהם? או שאולי ממשלת הצללים בעצמה ממשיכה עם המשחק המלוכלך של מניפולציה והסתה- כל זאת במטרה להגביר את המלחמות, רצח אכזרי, פחד קיצוני -- ותחת כל אלו , להוביל את כולם בקלות אל ההרס המוחלט שלהם?