menu


יום רביעי, 24 באוגוסט 2022

141: אטלנטיס, באיקל-אנטרטיקה, שמש, ואן אלן-מנגטיט, דז'ה וו, עולמות מקבילים

 חקירה יסודית של נושא אטלנטיס אינה כרוכה רק בחקר מיתוסים ואגדות. עלינו גם לקחת בחשבון ששרידים ארכיאולוגיים מפוזרים ברחבי העולם, ואף נמצאים במעמקי האגמים, ומתחת לאנטארקטיקה, למרות הדחף להסתיר את העדויות, שכן המעצמות שואפות לשמור אותנו עמוק בבורות. עלייתה של אטלנטיס, ויותר מכך, מותה, מרמזים על אירועים בסדרי גודל פלנטריים וקוסמיים. בזמן שמערכת השמש שלנו נעה בקוסמוס, מדענים מזהים תופעות בלתי צפויות; כוכבי הלכת וההליוספירה הופכים בהירים יותר, וחגורת ואן אלן הולכת ונחלשת... השילוב של כל מספר אירועים עלול לגרום לסיומה של ציוויליזציה, כפי שקרה במקרה של אטלנטיס.

תופעות נוספות, כמו מציאתן של ספינות ענק ליד השמש או תחנת החלל הבינלאומית, מאפשרות לנו להבין שלנאס"א יש שני צדדים. יש את הצד הרשמי, ואת הצד שפועל באופן סמוי. אך עם זאת, זה לא הכל. מדענים מצאו שהשמש שלנו יכולה להיות סטארגייט, בנוסף לגילוי שמנהרה מגנטית מחברת את השמש וכוכבי הלכת. יתר על כן, מה אפשר לומר על מסע בזמן, דז'ה וו ואנשים שנעלמים באופן מסתורי וללא עקבות, או טלפורטציה ומסעות בזמן?

נכון לעכשיו, המדע מתחיל לחשוף תרחישים שעוזרים לנו להשלים את השקפתנו על המציאות, לא רק על העבר, אלא גם על הווה שונה ועתיד אפשרי: קשר עם ציוויליזציות אחרות, מסע בזמן, יקומים מקבילים או מסעות בין-כוכביים.