menu


יום שני, 14 בפברואר 2022

128: שמש פנים- כדור הארץ, אאורות, אורות נצחיים, מאיים, טאוטה דה דנאנן, פיות-אלפי

 בעודנו ממשיכים בפרק השלישי בסדרה הדוקומנטרית שלנו על כדור הארץ החלול וממלכת אגארטי - היכן יצורים רבים חיפשו מקלט ומתגוררים כיום - ברצוננו להשיב את תשומת לבכם לעדויות רבות המדגימות את קיומם של ערים, יערות ונהרות אבודים. ארץ זו המאופיינת באקלים מתון וכל מיני בעלי חיים. ניתן לגשת אליה דרך מנהרות ומערות תת קרקעיות ברחבי העולם. מעברים אלו נמשכים קילומטרים בלתי נספרים ואוצרות נסתרים נמצאים ברבות המנהרות אשר ברשת.


מציאות כדור הארץ החלול מועידה על כמה חידות שהמדע המיינסטרים אינו יכול להסביר, כמו המקורות המסתוריים של קרחונים וקיומם של גלי קוטב. זה גם מבהיר מדוע האקלים נעשה ממוזג יותר, ככל שמתרחקים צפונה, או מדוע זוהר בוראליס מתרחש רק בקטבים. העובדה שבליבת הפלנטה שלנו ישנה שמש פנימית הינו הסבר קל להבנה לאורות הללו.


ומה ניתן לומר על המנורות הבוערות-עד שנמצאו במקומות שונים בעת העתיקה? באיזו סוג של אנרגיה מתקדמת מאוד השתמשו עמי העבר שאינה מוכרת לנו כיום? מה הסיבה מאחורי היעלמותו? האם סוגיה זו יכולה להיות קשורה לאנרגיה טורואידלית נקודת אפס שתרבויות נפלאות, כמו מצרים והודו העתיקה, ניצלו לבניית המונומנטים שלהן, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת שמקורותיה נותרו בגדר תעלומה עד כה?


יתר על כן, איזו תעלומה אופפת ציביליזציות שנעלמו לפתע, כמו בני המאיה, האולמקים, הנבטים, האיסיים, טיאוואנקו וטאוטה דה דנאנן? למה הם נעלמו בלי להשאיר עקבות ולאן הם נעלמו? האם הם יכולים להיות קשורים ליצורים פנים-ארציים וליצורים קסומים אחרים כמו פיות, פיקסיז, אלפים וסוגים אחרים של גזעי פיות?יום רביעי, 2 בפברואר 2022

127 : מטיילי פנים-כדור הארץ, מנהרות תת-קרקעיות מאוכלסות, אגרטי, מלכיזדק

 בחלק השני, נמשיך את הדיון שלנו בנושא מעניין אך מעט ידוע זה, כלומר כדור הארץ החלול. עדויות רבות קיימות בספרים ובדיווחים של חוקרים, או בכרוניקות של מטיילים, סופרים, ארכיאולוגים וחוקרים המאשרים את קיומה של רשת של מנהרות תת-קרקעיות, מתחת לפני כדור הארץ, היכן שארץ אגרטי נמצאת, יחד עם בירתה, שמבלה. אלו הם מקומות מלאים באור שבהם שוכנות יצורים יוצאי דופן, בעלי רטט גבוה. זוהי מלכותו של מלך העולם, המכונה מלכיצדק.


באותו אופן, המיתוסים והמסורות של תרבויות עתיקות רבות מספרים על קיומן של מערות מלאות אוצרות ומנהרות תת-קרקעיות המובילות לערים וממלכות אור יפות, כמו האגדה על אל דוראדו, עיר שופעת זהב ועושר עצום, או הר פוטוסי, עם המינרלים היקרים שלו וכן הלאה. סיפורים רבים אחרים מאשרים שכדור הארץ חלול ומאוכלס ב'אנשים גדולים', או ענקים. בהזדמנויות אחרות, הם מתייחסים ליצורים שלווים שיורדים מהציוויליזציה העתיקה של אטלנטיס. לחלופין, גזע זוחלים רגרסיבי חי גם מתחת לאדמה, וכך גם אחרים המסתתרים בצל ומפעילים את כוחם והשפעתם על עולם פני השטח.


עם זאת, יש לציין שיצורים פנים-ארציים רבים עובדים עם חוץ-ארציים מפותחים בעלי חוכמה גדולה, כשהם מנסים לעזור ולשתף פעולה עם אוכלוסיית פני כדור הארץ, ומזהירים אותם מפני הסכנות המאיימות על כוכב הלכת היפה שלנו כדור הארץ.