menu


יום רביעי, 1 ביוני 2016

חלק שני: משיח שקר, הנסיך וויליאם, ציורי הקיר של בנק אמריקה ונמל

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
ממשיכים עם הנושא החשוב שהופך ליותר שנוי במחלוקת, ואשר כעת, בשל הבורות- הופך לסגנון חיים-
אנו מאמינים שדחוף להביע עמדה, משום שזה המאבק האחרון של החוצנים השטניים על מנת לשלוט בגוף שלנו, בדעת ונשמה של מיליוני חפים מפשע שלא מודעים לרוע שמעורב בדבר.

צריך לזכור שאנו בשנת 2016, שנה שבה מספר הקבלה של החיה, 666 רוטט- ולכן הם מנסים לגרום לחורבן- לגלות את עצמם באופן יותר פתוח לאנושות, משום שהם לא רק רוצים את הסדר העולמי החדש , אלא גם דת עולמית חדשה.

זו המטרה העיקרית שלהם- למרות שרבים לא יודעים מה מאחורי הדוקטרינה המזוייפת, משום שהם כבר שולטים בעולם דרך: הכלכלה העולמית, דילול האוכלוסיה, הטכנולוגיה והמדע- או מה שהם מכנים בערמומיות: גאו-הנדסה, גאופוליטיקה והנדסה חברתית.
ועדיין, כעת הם ינסו לשלוט בנשמות- משום שזו היא מטרתם העיקרית.