menu


יום ראשון, 19 באוגוסט 2018

מצרים , אלים מן הכוכבים , קללת המומיות , סיריוס , אוריון , שמסו חור

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
המון דברים שהתקיימו במצרים עדיין נותרו מסתורין ולא פוענחו על ידי ההיסטוריונים , ארכיאולוגים  וחוקרים .
פסלים ענקיים ,  אובליסקים , פירמידות וגלעדים שמילאו את מצרים והיו קשורים באנרגיה כוכבית  וסולארית שאנשי העבר ידעו לעשות בה שימוש.
שרידים של אינספור מקדשים-ערים לצד הנהר הארוך ביותר בעולם ,
עדות לתרבות מופלאה שאפילו כיום  איננו מצליחים להבין איך בנתה אותם .
המדע הקונבנציונאלי תמיד הסתיר מאיתנו דברים על מנת שנהיה בורים ,
ואנחנו נאחזים באותה בורות שלמעשה אחזה בעולם  כולו.
ומה נאמר על קללת המומיות ?
האם יכול להיות שמצרים  תמיד הייתה תחת ההגנה של אור קוסמי-רוחני,
נשלטה על ידי צדק  חמור שנתמך בכוח מואר בלתי ידוע ?
מה מאחורי המוות המוזר של  מדענים, ארכיאולוגים  וכו'
שחיללו קברים ,
כמו  זה של תות ענח' אמון?

אלו היו אנשים עם ידע מדהים ברפואה , אסטרונומיה , הכוכבים – מתמטיקה והנדסה .
האם יכול  להיות שקיבלו את הידע מאבותיהם שהם בעצם האלים של מצרים שהגיעו מן הכוכבים מאות שנים לפני  ,
כוכב
סיריוס  וקבוצת הכוכבים – אוריון ,
וגם הפליאדים בעצמם ,
והם היו המעצבים הכוכביים של  פירמידות גיזה והספינקס הגדול?