menu


יום שישי, 31 בינואר 2014

התחיה המחודשת של המורשת הנאצית האפלה והתוכניות המבעיתות שלה לשליטה עולמית בהווה

חלק ראשון

זה הוא רגע רב משמעות של עידן קוסמי, ארצי ואנושי שבו כולם מעורבים ללא יוצא מן הכלל... האם אלו אשר מנהיגים אותנו הם אינטיליגנטים -- אינדבידואלים בעלי שליטה עצמית או שמדובר בבני כלאיים מחוסרי כל רסן? או שאולי אנו הולכים שולל אחרי גזע חוצני דקדנטי וקיבורגים רובוטים אשר הורסים הכל ושולטים בנו כמו בובות על חוט?  למה הם עושים זאת ? האם הם מקבלים הוראות לרצוח ללא כל דין ודיין , לעורר יותר התקוממויות חברתיות ואז ליצור דיקטטורה וחוק צבאי בדומה למה שבאראק אובאמה עושה בארצות הברית?

או שאולי מדובר במשהו יותר רדיקאלי- משטר נאצי אורווליניאי? אנו רואים מסביבנו את המציאות הלא סלחנית עם חימוש של המשטרה וחירויות שאינן אפשריות עוד. אפילו שכל זה נראה רק נחלת העבר, לא כך הוא המקרה- משום שדברים דומים קורים ואפילו גרועים יותר עם התחיה המחודשת של קבוצות ניו-נאציות ופאשיסטיות וכמו כן עם קבוצות של ימין קיצוני ושונאי זרים אשר יוצרות גל חדש של התעניינות.

האם כל אלו זרעים שנשתלו בימי האופל של הנאצים והפשיסטים ועכשיו הם נותים את פירותיהם? או שאולי ממשלת הצללים בעצמה ממשיכה עם המשחק המלוכלך של מניפולציה והסתה- כל זאת במטרה להגביר את המלחמות, רצח אכזרי, פחד קיצוני -- ותחת כל אלו , להוביל את כולם בקלות אל ההרס המוחלט שלהם?