menu


יום שבת, 1 בפברואר 2020

הפליאדות והדיוואלי, אלי הודו, ארבע היוגות, ביו-פוטונים, יצירה משותפת קוונטית

האלסיון של הפליאדות 86: הפליאדות והדיוואלי, אלי הודו, ארבע היוגות, ביו-פוטונים, יצירה משותפת קוונטית

מגוון תרבויות מרחבי העולם חוגגות מסורות הקשורות לפליאדות. מדוע אנשי קדם נפעמו כל כך לנוכח הקונסטלציה הזו? מדוע הודו, הן בעבר והן היום, חוגגת בפסטיבלים הכוללים זיקוקים ואפקטים פירוטכניים? למרות שלאורך המאות זה נשכח מהזיכרון הקולקטיבי, בפועל ניתן לייחס הכול למסורת עתיקה הקשורה לכניסת שמש האלסיון אל מערכת השמש שלנו... זו הסיבה שאנשים חוגגים את הדיוואלי ברחבי הודו כולה. החג מייצג את השנה החדשה. מדובר בטקס שהמקומיים מצפים לו במסירות רבה, כיוון שהוא מציין את ניצחון האור על החושך ואת החוכמה על הבורות. מאורעות אלה התרחשו במחזורי זמן שונים או בעידני יקום שונים, הנקראים "יוגות" – עידנים שבהם האלים ברהמה, וישנו ושיווה נלחמו נגד שדים הנקראים "אסורים". בדומה, שנים לאחר מכן נלחמו הראג'פוטים, פורוס, המלכה פדמוואטי ובאג'י-ראו נגד החושך, במלחמות בהרטה וקשאטריה. מאוחר יותר, גיבורים כמו מנגל פנדי ומניקרניקה נלחמו נגד שלטון אנגליה בהודו. הייתכן שכל זה קשור אלינו בימינו אנו, כשהמדע מגלה שגופנו מסוגל לייצר ולפלוט ביו-פוטונים? מדענים מצאו שגופנו הפיזי מורכב מאטומים וממולקולות, וכן שגוף האדם פולט כמות מסוימת של ביו-פוטונים. אסור לנו לשכוח שהאור המזין שאנחנו מקבלים מתוך הפוטונים, מקורו מהשמש שלנו – ושהיא קשורה לשמש האלסיון של הפליאדות. הרי השמש שלנו היא אחת משבע השמשות המשתייכות לצביר הכוכבים הפליאדי. במילים אחרות, יש לנו קשר ישיר לפליאדות עצמן. מסיבה זו, המוני תרבויות ועמים קדומים העריצו את הפליאדות ורחשו להן כבוד רב. הם שאפו להיות חלק מהמקרוקסומוס האוניברסלי וליצור במשותף גורל חדש – גורל שבו חיינו הם מורכבים ומפותחים יותר... סרטון