menu


יום שלישי, 9 באוגוסט 2022

הפליאידים של אלסיון 140

 אנו מוצאים את עצמנו כרגע ברגע קריטי בו אותו סוג של הרס שקרה בסוף עידן אטלנטיס עלול לקרות שוב. מדענים עוקבים אחר החלל ומעריכים סיכונים אפשריים, והם גילו שמה שנקרא 'כוכב הלכת X', המכונה גם ברנארד, נמסיס, טיכו, וורמווד או כוכב הבעל בקרב השמים הקדמונים, הוא אמיתי. ואכן, המעבר השמימי שלו עולה בקנה אחד עם החלק האחרון של מסעה של השמש, במהלך השנה הסידרית, כלומר, הרגע בו אנו נמצאים כעת.

באמצעות נתונים שנאספו על ידי בדיקות חלל כמו וויג'רס ו-פיוניר 10, מדענים הגיעו למסקנה שאנו מתקרבים לענן בין כוכבי שקוטרו הוא כ-30 שנות אור. הוא ממוגנט מאוד, ולדעתם, לא צריך להיות שם בכלל. יש לציין גם שבחיפוש אחר אפשרויות הישרדות, חוקרים תכננו את "פרויקט דיאדלוס" בשנות ה-70, ובמרכזו הכוכב של בראנרד. במקביל, הוותיקן ומצפי הכוכבים הסודיים שלו עוקבים מקרוב אחר גרמי שמיים שמתקרבים לכדור הארץ.

יתרה מכך, מהי המשמעות של לוויינים כמו הירח, שמדענים רבים טוענים שהוא חלול ומלאכותי, או אחרים כמו 'האביר השחור', שנראה כי יש לו מקורות מחוץ לכדור הארץ? ומה ניתן לומר על פרויקט 'מראה זכוכית' שמשתמש בטכנולוגיה מתקדמת ומזוהה עם רב-יקומים ופורטלים ממדיים או שערי כוכבים?