menu


יום חמישי, 7 ביולי 2022

138: מיתוסים של אטלנטיס, קרחון השמש, מיקרונובה סולארית, נשק גרעיני עתיק, דנ״א

 אטלנטיס הייתה מפותחת מאוד, ומידת הפיתוח שלה עלתה בהרבה על זו של הציוויליזציה הנוכחית שלנו כיום. על אף שהיא נמחקה מפני כדור הארץ, היא זכורה במיתוסים ובאגדות של תרבויות רבות המתייחסות לאירועים הקטסטרופליים שגרמו למבול הגדול, בניהם סופות שמש מסיביות ששינו את האקלים והזרעו את סוף עידן הקרח האחרון, לפני כ-9,200 שנה.


היו להם נשק הרסני ברמות שאנחנו לא מסוגלים לדמיין שיכל לחסל אוכלוסיות גדולות בו השתמשו במלחמות מסיביות שהתנהלו בין האור והחושך, בעידן האחרון של הציוויליזציה. המעטים ששרדו הפכו לבסיס ליצירת גזע חדש.


פעם נוספת, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. הגזע שלנו מוצא את עצמו בעיצומו את סוף המשחק שלו, ושוב, אנו מוצאים שני נתיבים שנפתחים בפנינו. אנחנו יכולים להמשיך לקחת חלק בטירוף של רצון לשחק עם החיים כאילו אנחנו אלוהים, הגנטיקה והמוטציות, או שאנחנו יכולים לבחור להעלות את התדר שלנו ולתבוע מחדש את שלמות הדנ״א שלנו ששונתה לפני אלפי שנים. בבחירת האפשרות השנייה, נפעיל את 12 הגדילים המקוריים שלו ונתבע מחדש את המקום שהיה שייך לנו במקור, ונשחרר את עצמנו מכל מיני סוגי עבדות הגבלות.


זה עכשיו או לעולם לא. ההחלטה היא של כל אחד מאיתנו. להתקדם ולעסוק בטרנספורמציה קיצונית, או להיות קורבנות של התלקחות סולרית או הבזק חדש שישמיד את הטכנולוגיה שלנו, מה שיגרום לנו לאבדכל כיוון, ובסופו של דבר ליפול קורבן לכניעה מוחלטת.