menu


יום שבת, 2 ביולי 2022

137: סופה של אטלנטיס, קאלי יוגה, קטסטרופה עולמית, מבול, שטפון, גלגול נשמות

 ניתן לאתר את הזיכרון הקולקטיבי של המבול אל המיתוסים והאגדות המסופרות בתרבויות שונות בכל רחבי העולם. יסוד המשותף לכולם הוא השמדת המין האנושי, בעת העתיקה. למרות שהרוב המכריע של האנשים הושמדו, שרדה קבוצה קטנה יותר, בראשות דמות מפתח: נח, ננה, אטרהסיס או מאנו, תלוי איך כל תרבות מתארת את האירועים הללו. באותה תקופה, הטכנולוגיה הייתה מתקדמת ביותר, וחלקם ברחו, על ידי שימוש בספינות האוויר שלהם, הידועות בשם וימאנות.

שרידי מבנים שלהם נמצאו מתחת למים, במגוון ימים. חפצי אמנות אלה, שראשיתם כ-12,000 שנים, מאששים את קיומה של הציוויליזציה של אטלנטיס.

מיתולוגיה ומקורות כתובים עתיקים מלמדים אותנו שהעידן האחרון של אטלנטיס חווה קטסטרופה ענקית. גלי האוקיינוס גדלו לגובה של הרים, בעוד הוריקנים ופיצוצים געשיים הרעידו את כדור הארץ כולו. כמה חוקרים משערים, שהפגיעה של אסטרואיד או כוכב שביט מסיבי - לפני כ-12,000-13,000 שנים - האיצה את סופה של עידן הקרח האחרון. זה גם גרם לשינוי מכריע בהיסטוריה של הציוויליזציה שלנו, הרס את אטלנטיס וגרם למבול, כפי שמציעים מספר חוקרים עכשוויים שונים.