menu


יום שישי, 10 ביולי 2015

הפליאדים של אלסיון 29, חלק ראשון- התקפות טרור מסונכרנות, בילדרברג, שבבי אר.אפ.איי.די. ורצח ילדים

ממשיכים עם הנושא של השינוי והטרנספורמציה- החידוש.
הזמן הגיע שנוכיח נחישות ועקביות עם ההכנות שלנו - בשל הקו השונה שהאירועים החברתיים לוקחים...


באופן ברור אנו מוצאים את עצמנו ברגעים הכי קריטים והכי קשים שבחיינו, כמו שאנו יכולים לראות דרך המון אירועים נוראיים , מצבים כה מזעזעים שקשה להאמין שהם באמת מתקיימים – לכן בשביל המון חפים מפשע, כל יום שעובר הוא גיהנום עלי אדמות , לכן אסור לנו להתעלם ממה שמתרחש.


אז חשוב להמשיך ולשאוף להיות יותר חיוביים ובעלי סמכות - מעל הכל , להמשיך לתחזק את האיזון הפיסי, הנפשי והרגשי שלנו...
עם העלאת התודעה והתדר שלנו, נוכל לנטרל את הנזק העצום שמכה בנו.

מה על הטרור חסר כל הפרופורציות אשר בגינו אנשים כה רבים צריכים לשלם את המחיר- והוא מתפשט במספר מדינות?
איך יכול להיות שלא נעשה מספיק על מנת לעצור את הטרוריסטים?
האם אין להם שום עניין בעצירת הזוועות- או שהם צריכים אותם, על מנת לייצר עוד הרס?
או שזו היא שיטה שבעזרתה ניתן להדק את השליטה במדינות, כמו אירופה אשר הופכת להיות תחת נוכחות צבאית כבדה יותר , כשהתירוץ הוא – שמירת הביטחון של התושבים?


חוץ מהטרור האינסופי הזה אשר מכוון אל האנושות החפה מפשע, האם יש סיבה וצידוק ל:רשע, טרור, חורבן- ניסיון חיסול הילדים בצורה שלא נראתה קודם לכן?
מה היא הסיבה הסודית מאחורי רצח הילדים האכזרי הזה?