menu


יום שני, 1 בנובמבר 2021

121: משטרה, צבא, עורכי דין, רופאים ופוליטיקאים מתנגדים לחיסוני חובה

 


כשאנחנו מתמודדים עם הלחץ המטורף של הממשלה למתן חיסון שלישי, המכיל כמויות גדולות יותר של חלבון ספייק, כדי להאיץ מוות המוני בקרב האוכלוסייה, אנשים החלו להתעורר ומתחילים להיות מודעים לפארסת הקוביד. במקביל, כמה ממשלות הכריזו על תוכניות חדשות להפלות את הלא מחוסנים, על ידי הפרדה מהחברה מכיוון שאם זה יימשך, לא תהיה להם עוד הזכות לעבוד, לאכול בדלפק בית קפה, לנסוע באוטובוס או להיכנס לתוך מבנים.

זו הסיבה שרופאים, עובדי בריאות, עורכי דין, עיתונאים, לוחמי אש, מושלים, פוליטיקאים ועובדים רבים שוברים שתיקה ונוקטים עמדה נגד הצעדים האנטי-חוקתיים האלה. ואכן, הם נותנים את תמיכתם לאזרחים, על ידי התכנסות במחאה נגד דרכוני הבריאות ומבקשים מכולם לעמוד מאוחדים בהתנגדות אזרחית. זה הכרחי ביותר ברגעי עריצות, כפי שאנו רואים כעת להילחם על חירויותינו במלחמה הסמויה.

אל לנו לשכוח שאנחנו מתמודדים עם מלחמת העולם השלישית, שהאליטה מנהלת נגד האנושות כדי להשמיד אותנו. הם מתכוונים להפשיט אותנו מהכלכלה ומההכנסה שלנו, לגזול מאיתנו את החיים או להשאיר אותנו בלי אוכל. מכל הסיבות הללו, אנו נקראים להפוך ללוחמים לוחמניים אמיתיים המאוחדים באי ציות אזרחי, כאשר אנו עורכים הפגנות ומחאות המוניות, כמו אלה שאנו כבר רואים במדינות רבות.