menu


יום שני, 13 ביוני 2022

136: אלטלנטיס, אזטלן-אטלה, שחיתות, מלחמה, אגרטי, פנדורה, אזהרות מבול, נח

 "מסורות עתיקות מקשרות את מקורותיה של 'אגרטה' לנח המקראי ולהרס הציוויליזציה של אטלנטיס.

אטלנטיס הייתה ציוויליזציה מאוד מפותחת בעלת טכנולוגיה מתקדמת מאוד. היו להם ספינות חלל שפעלו בעזרת אנרגיה בלתי מוגבלת, וחוקרים רבים אישרו עובדה זו, הנתמכת בראיות רבות. עם זאת, יש לציין כי העידן האחרון של הציוויליזציה, שקדם להשמדתה המוחלטת, התאפיין בדעיכה, וצבאותיהם ניהלו מלחמות איומות הכוללות נשק מתוחכם, למרות שקיבלו אזהרות מיצורים שניסו לעזור לאנושות של אותה תקופה, לפני המבול הגדול.

ניצולים רבים מאטלנטיס, למוריה והיפרבוריאה מצאו מקלט בכדור הארץ החלול, והם המשך של ציוויליזציות קודמות שלמדו את הלקח שלהן, והמשיכו להתפתח בשלווה מאז.

מיתוסים הודיים, יווניים, מצריים ומאיה - ואפילו סיפורים פרסיים מ'אלף לילה ולילה' - מספרים את ההיסטוריה של הציוויליזציה האטלנטית, מההדר המקסימלי שלה ועד שקיעתה ודעיכתה. הם גם מתארים את תחילתה של האנושות הנוכחית שלנו, שנראה כי היא הולכת בעקבותיהם לקראת הרס עצמי, ותמשיך בכיוון זה, אלא אם נעשה משהו כדי לעצור זאת."