menu


יום רביעי, 27 בנובמבר 2019

הפליאדים של אלסיון 83: הרובוטיזציה של יפן, איום הבינה המלאכותית, דה-הומניזציה, מיקרו-שבבים, שליטה והתמכרות

סגנונות מודרניים יותר, ומתמסרים לעידן הדיגיטלי ולטכנולוגיות חדשות. לעיתים קרבות, יפניים עושים פרסונליזציה למכונות שלהם – הם נותנים שמות לרובוטים, לטלפונים החכמים ולמכשירי המדיה שלהם... ומהללים דמויות ממשחקי מחשב, זמרים ושחקנים וירטואליים. במילים אחרות, מכשירים אלקטרוניים נהיו כה חיוניים ביפן, עד שהפכו לבני משפחה וירטואליים. ואכן, עוד ועוד אנשים מבלים בחברת מכונות יותר מאשר בחברת בני משפחתם.
אנו חיים בחברה שבה בינה מלאכותית גורמת לשינויים אדירים במוחם של צעירים. אם לא ננקוט צעדים דחופים, האנושות תכרע תחת האוטומטיזציה שתביא להשלכות בלתי הפיכות: היא תחליש את יכולתנו להרגיש, את כושר הביטוי ואת הספונטניות הטבעית שלנו, וכך תיצור דור חדש של ילדים רובוטיים וחסרי רגישות.
הטכנולוגיה והרובוטיקה הופכות אותנו לפגיעים יותר ויותר, למרות יעילותן בחברות מסוימות. כך לדוגמה ביפן, שבה יש מחסור בכוח העבודה ובאיוש משרות רבות, והיא מתמודדת עם אתגר הזדקנות האוכלוסייה. אנדרואידים רובוטיים התקבלו בברכה ביפן – ישנם תינוקות רובוטיים וחיות מחמד רובוטיות, מנחים ושחקנים אנדרואידים, מלצרים ושפים רובוטיים וכן פוליטיקאים רובוטיים...
בנוסף, מיזוג האדם עם המכונה ימשיך להסלים, עד שנהפוך לגזע טרנס-הומניסטי של אנדרואידים סייבורגים. למרות שזה נשמע כמו מדע בדיוני, פוטוריסטים רבים מאמינים שיצירת מכונות המבוססות על בינה מלאכותית הופכת למציאות שתשים קץ לאנושות, כיוון שבקרוב הבינה המלאכותית תתעלה על זו האנושית. מה נוכל לומר על הדור החמישי של מערכות אלחוטיות, ועל הסיכונים הבריאותיים והסביבתיים האדירים שהוא מציב לבני האדם, לבעלי חיים ולצמחים? איך זה מתקשר לרשתות עצביות מלאכותיות שנוצרו כדי להעתיק ולדמות את המוח האנושי הביולוגי? ומהן מטרותיה של חברה בשם Neuralink, שעוסקת בשילוב או בממשק בין האדם לאלקטרוניקה?
נוצר על ידי "אלסיון"