menu


יום שבת, 28 במרץ 2020

וירוס הקורונה, אירוע 201, מגיפה כלל-עולמית, ווהאן, לוחמה ביולוגית, שליטה

ארגון הבריאות העולמי הזהיר על כך שהעולם צריך להכין את עצמו ל"מגיפה עולמית". אזהרה זו השפיעה על מגזרים רבים. המהירות בה מתפשטת המחלה גרמה למספר מדינות באסיה ומחוץ לה לסגור את גבולותיה עם סין, לבטל אירועי ספורט רבים ולדחות הליכים פוליטיים וחגיגות. מצב זה השפיע קשות על התיירות ועל הכלכלה העולמית.