menu


יום ראשון, 11 בדצמבר 2016

פיגועי הטרור בפריז, איום דאע"ש, הסדר העולמי החדש

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
אירוע מבהיל ונוראי אשר השפיע על העולם כולו, ומטרתו: לערער את היציבות אפילו יותר- לגרום
חוסר ביטחון ומצב של הלם בכל מקום.
בסטייתם הרבה- הצליחו האפלים: לשנות את החיים, לשנות את התודעה והנפש- לגרום לסבל נוראי...

אלו הן חדשות עצובות לשלום, לחירות ולזכויות אדם בסיסיות- פחד לא אחז רק בצרפת אלא באירופה והעולם כולו- בשל איומי הטרור אשר מתפשטים בכל מקום.


בנוסף להתקפות, האם הם מכינים משהו נורא אפילו יותר , משהו שיקח את החירות שלנו?
האם אנו עדיין לא מבינים שהכל צעדים שנוצרו על מנת לייסד את הסדר העולמי החדש שלהם?
למה מישהו העלה פוסט באינטרנט אשר מודיע על מה שאמור לקרות, יומיים לפני?
חשוב להבין שהעובדות המאקבריות האלו הן אינן "מקריות", כמו שרבים מאמינים...