menu


יום ראשון, 11 בדצמבר 2016

חלק ראשון מעבדות להשבחת גזע של הנאצים הגלובליסטים

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
על הפרעות קוסמיות ומעבדות להשבחת גזע אשר פועלות לשם הכחדת האנושות

הכוונות המרושעות של החוצנים השולטים הופכות יותר ויותר ברורות ככל שהזמן חולף , האם לא יהיה זה נבון מצידנו להכיר בתוכניות ההשמדה של הדרגים הבכירים אשר מחזיקים בכוח?

כעת ממשלת האליטה מנסה בכל דרך למחוק את האנושות ולהשיג את השמדתנו בכל דרך- אנו רואים זאת בהמון "צירופי מקרים" , כמו חורף קיצוני ואסונות טבע שמדינות רבות סובלות מהם- האם ארץ מנוהלת על ידי : "פרוייקט הארפ", "גליי אלף"," גוון"- ולכן הם יכולים לשנות את מזג האוויר בקלות ולייצר: הוריקאנים, טייפונים, סופות טורנדו ורעידות אדמה?

חברי האליטה המסתתרים מאחורי תחפושות מנסים לכפות את דרכיהם של שלילה וביטול האנושות אבל כשהם רואים שאין הם מצליחים להשמידנו כליל- כמו שהם תמיד רצו, הם מחליטים לעלות מדרגה על ידי פיתוח בסיסים אינספור מתחת לפני האדמה, מה היא מטרת הבסיסים הללו?