menu


יום ראשון, 11 בדצמבר 2016

חלק שני -- מנטורים מן החלל החיצון וספינות הפלסמה של האור

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
הקונפדרציה הגלקטית ובני בריתה מאגארת'י מאיצים את משימתם בתיקון ושינוי ברמות תאיות, פסיכולוגיות ופנימיות- המוטציה הזו היא עולמית ומתקדמת עם התרומה היומית החיובית והחשובה שלנו- אם מאמצינו יהיו אמיתיים ועמוקים, מונעים על ידי רגשות כנים ומעשים- התוצאה תוביל אותנו חזרה אל שורשינו הקוסמיים.

זיכרו שהמניפולטורים מן הצללים העגומים ביותר ניצלו ללא בושה ושינו את הליבה הכוכבית שלנו- אבל כעת , עם עזרת המקודדים מחדש של הפליאדים, המבנה המקורי נכנס לשלב ברור של שינוי פסיכו-גנטי.
עדיין, כל זה יהיה בר השגה רק על ידי: שיתוף פעולה, התמדה , נחישות ומאמץ בלתי פוסק ובכל דרך אפשרית.

הבעיה היא שאנו נרגעים מהר מידיי- מאבדים עניין,
אולם, אם נספק יותר מזון לעקרונות הפנימיים של ליבנו- באופן מקביל לשינוי הגנטי שנמצא במלוא התאוצה- נצליח לפורר את השליליות הנוראית של הכוחות הרגריסיבים.
אם היינו עושים זאת קודם לכן, היינו מסיימים במקום מתקדם בהרבה ברגע זה.

חשוב להבין שכל אדם נושא בתוכו מפה גנטית שלמה שכל אחד מאיתנו יקבל דרך ההדרכה הכוכבית אשר תעזור לנו ותדריך אותנו- ואנו נוכל לפענחה על פי ההתפתחות היומית שלנו.