menu


יום ראשון, 11 בדצמבר 2016

חלק שלישי- רצח המוני ומחנות ריכוז חדשים

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
ממשיכים עם הארועים המצמררים- בעלי הכוח מנצלים, פוגעים ומבזים את הצדק בשם החוק.
מה היא הסיבה? למה כל הרדיפות, המכות והמעצרים אם כל מה שאנשים רוצים הוא לא יותר מאת זכויותיהם הבסיסיות על פי חוק- עבודה, הון עצמי ואת סוף ההונאה של הציבור חסר ההגנה?

נראה שזה בדיוק מה שהאליטה רוצה, שהפגנות יגרמו לפילוג בעם, מאבקים ומשברים בין העם לממשלה- קבוצות רדיקליות מסוכנות שיקומו לאור המצב, כל מה שצריך על מנת להפחיד את העם מפני תוצאות הפילוג על מנת שהסדר העולמי החדש המנוון והטרואיקה של האיחוד הארופאי יוכלו להצדיק את התערבותם ולגרור את רוסיה למלחמה שאותה הם כה רוצים.

או, האם הם מסוגלים להסית את תשומת הלב של העולם כולו עם התרגילים המלוכלכים האלו- כמו במקרה של ארצות הברית אשר עומדת להתמוטט כלכלית ומזהירה שלא תוכל לעמוד יותר בהתחייבויות
הבינלאומיות שלה?
אנו צונחים במהירות אל האבדון וצעדים אלו של המערכת חסרת הנשמה נועדו בדיוק על מנת שנפתח חזיתות חדשות של עימות.
האם ישנו פתרון למשבר הגלובלי החריף הזה?


מה נוכל לומר על הצעדים המשפילים החדשים אשר שמים לחץ גדול יותר על האזרחים במדינות שונות?
האם כל זה על מנת להשאיר אותנו חוששים ומפוחדים בכל מחיר?
האם יכול להיות שמחנות של רצח והשמדה באמת קיימים במקומות של חופש ודמוקרטיה כמו ארצות הברית ושאר מדינות?