menu


יום שלישי, 13 בדצמבר 2016

פליאדי אלסיון (חלק 2 מתוך 3 ) -- גירסה מקורית

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
ו -
התדר הפוטופליאדי
והעידן הפליאדי החדש,
מסביר את הסיבה
לעיקוב בכניסת
ארץ ומערכת השמש
לחגורת הפוטונים הפליאדית
ותחילת העידן הפוטוני החדש
בהתאם לנבואות המאיה
והאימות המדעי
שעולה בקנה אחד עם ה"יום הקצר בשנת 2012
בין דצמבר 21 ל23"
על כן הוידיאו מבהיר
את ההפרעות
וההתנגדות שמונהגת על ידיי אלו שמעוניינים לשלוט בכוכב
ולמנוע את ההגעה הבלתי נמנעת,
יוצרים כאב רב וכאוס
גורמים לאנושות להיות סקפטית
לגבי ארועים שלהם
כולנו אמורים להתכונן
ולא לעצום עין ,
על מנת שנוכל לטעום מיום חדש
של אלפיים שנות אור פוטוני.