menu


יום ראשון, 11 בדצמבר 2016

חלק שני - מחנות הריכוז של פ.י.מ.ה והשואה בחסות הסדר העולמי החדש

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
ממשיכים עם תוכנית כוחות האופל ורשע אשר רוצים להשמידנו, הם יצרו מחנות הכלה וריכוז מבעיתים שדומים ואולי אפילו גרועים מאלו שהנאצים הגרמנים בנו בזמן מלחמת העולם השניה ההרסנית.
מאיפה, הרעיון המעוות הזה אשר בוצע כנגד ארצות הברית ושאר האנושות, הגיע?


מדהים לומר , אבל היצירה הזו -- של הסוכנות הפדראלית לניהול מצבי חירום (פ.י.מ.ה) -- לא אושרה דרך הקונגרס אלא הייתה צו-חוק...
מי היה הארכיטקט האמיתי של הסוכנות הזו-ממשלת הצללים החדשה אשר נוצרה עם התירוץ של ניהול מצבי חירום לאומיים דרך שלטון צבאי-קשוח, מחומש ובלתי מתפשר?


מה היא המטרה הסודית של יותר מ:800 מחנות הכלה ושבי שמוקמו באופן מדוייק בחמישים מדינות ארצות הברית וגם במדינות אחרות- כגון:קנדה, פורטו ריקו, מקסיקו, קובה ומספר מדינות ארופאיות.
חוץ מכל זה, באופן מתפיע- רבים ממחנות אלו בנויים בקרבת כורים גרעיניים מסוכנים.

אתם תהיו השופטים לאור העדויות שאנו מביאים!