menu


יום שלישי, 13 בדצמבר 2016

הקונספירציה של שקיעת הטיטאניק והתקפות שקשורות למספר 11

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
בחלק חמישי זה של הוידיאו, אנו מביאים בחשבון שחשוב מאד לפרט את שקיים בתוך החשיפה הנוראית של כוחות האופל אשר מתנגדים לאנושות ובמקרה זה להוציא לאור את הסיבות הסודיות לשקיעתה של אוניית הנוסעים המפורסמת הטיטאניק.

האם יכול להיות שהיה משהו יותר עמוק מההסבר הרשמי שניתן לציבור? מה באמת קרה לאוניית הנוסעים הגדולה בעולם? הייתה זו מזימה מתוכננת הייטב של הלטאות הניביראניות.

זה קשור בבריאה של רשת קונספירטורית רבת עוצמה שהייתה עויינת לקבוצה של אנשי עסקים עשירים- יזמים, בנקאים ומשקיעים שיחד עם שלושה אילי הון רבי עוצמה התנגדו להקמת הבנק הפדראלי של ארצות הברית, משום שהקמתו תיצור ריכוזיות ושליטה בכלכלה העולמית.

הייתה זו פגיעה בכלל האוכלוסיה שכן, בין ההרוגים היה גם כן ג'ון אסטור, האיש העשיר ביותר של אותם זמנים, חבר קרוב של ניקולאי טסלה וכמו כן משקיע בהמצאותיו, היה זה טסלה שגילה את אנרגיית החינם הטבעתי האינסופית, הניביראנים והאלומנטי לא רצו שנחזיק בידע הזה בשום אופן על מנת שנישאר תלותיים בסדר העולמי החדש והמטלות האכזריות שלו.

מה באשר לצירופי מקרים מוזרים של קונספירציות אלו בתאריכים שקשורים למספר 11, שחוזר באירועים אחרים שזעזעו את האנושות בתאריך מפתח זה? האם יכול להיות שהכל מתוכנן מראש?

כמו שזה נראה האמת עדיין חבויה בקשר לאירועים של מרץ 11 שנת 2004 שקרו במדריד,ספרד.

או ההרס של בנייני התאומים בניו יורק שקרה גם הוא ב:11 לחודש. האם הם חלק מאג'נדה שקשורה בפולחנים של קורבן אדם, בין אם מדובר בקורבן ממוקד או הקרבה של המונים בהקשר ל:התחלתה וסופה של המלחמה.