menu


יום שישי, 28 באוקטובר 2016

שינוי בזמן – מ:24 שעות ל:16 , תהודת שומאן, יקום פרקטלי

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
אנו כרגע חיים בזמנים של סכנה ממלחמת עולם ... מצד אחד האנרגיה הפוטונית הופכת גדולה יותר בשל התקרבות כדור הארץ למרכז הגלקטי , ולדבר השלכות מועילות- כגון ההאצה האדירה במוטציה של הדנ"א אצל אנשים רבים.
אבל האם אנו מכינים את עצמנו לשינוי אמיתי או שאנו ממשיכים להאמין שדבר לא מתרחש בזמן שכדור הארץ ומערכת השמש עוברים שינוי מלא – שינוי שמושפע מתדר קוסמי של חלקיקים אלקטרומגנטים?

מצד שני, הזמן הופך באופן בלתי נתפס-מול העיניים שלנו , לקצר יותר ...
כמו כן, אנו עוברים שינוי מרחבי-זמני , משהו מופשט ובלתי נראה , אבל שגורם לנו להיות מהירים יותר...
למה נראה שהימים כעת הם רק של 16 שעות?
האם שמנו לב שהזמן מתכווץ ונעלם – מתלפף סביב עצמו ומותיר ריק?

האם אנו מסוגלים להתמודד עם השינוי הזה של זמן-חלל, שינוי שעם כל יום שחולף מאיץ , כשהכוכב והאנושות נכנסים לשדה עדין יותר , אתרי...

או שהאגו שלנו והאכזריות יהיו אלו שיתנו את הטון , בשל חוסר היכולת שלנו להבין איך להשתמש באנרגיות פוטוניות לטובת העלאת רמת הדנ"א שלנו?

וידאו נוצר על ידי אלסיון