menu


יום רביעי, 18 במאי 2016

חלק ראשון- 666 והסדר העולמי החדש, דת חדשה של סגידה לשטן והמלכה אליזבת השני

אנו מאמינים שכעת, יותר מתמיד - בשנה האפלה והלא בטוחה הזו של 2016, אנו חייבים להילחם בדחיפות משום שנראה שהזמן אוזל ואנו חיים בעידן הקשה ביותר ואנו חייבים לעשות משהו על מנת להציל את עצמנו...
חשוב להבין ששנת 2016 היא "שנת קפיצה" – שנה של עימותים רציניים, שינויים והגדרות מחדש.
האם השנה הקשה של 2016 תהיה שנה של מזל רע – כמו שאומות רבות מאמינות?
האם יהיו אירועים מפתיעים רבים בשנה הזו, אירועים שקשורים במספר 666... ואפילו ויותר -
אם אנו זוכרים תאריכים גורליים כמו זה של השריפה הגדולה של לונדון בשנת 1666, וגם האירוע המאד מיוחד של הכתרת מלכת אנגליה ועוד רבים.
האם יכול להיות שמשהו מתוכנן בזמן שהתודעה של אנשים במצב רדום?
כך אנו יכולים לראות שיש משהו מוזר במספר הקבליסטי:666.
למה אנו מוצאים את המספר הזה חבוי במספר תאריכים מסוימים , כמו אותן חגיגות מיוחדות שמתנגשות אחת בשניה באופן מדויק?