menu

יום שישי, 3 בפברואר 2017

Alcyon Pleiades Trilogy II


מקור האנרגיה החדש של טסלה וניטרול שליטת החוצניםנפילתה של האליטה, מועדון בילדארבארג, הסדר העולמי ..קונספירציות ומקרי רצח בלתי פתורים, האליטה לפני הצדק הכוכבי והארצי