menu

יום ראשון, 22 בספטמבר 2013

האמתלה לשליטה דיקטטורית ומעקב אורווליאני על האוכלוסיה

אנו נמצאים בתקופה הקשה ביותר של הקונפליקט ההסטורי בו אנו לוקחים חלק- במעבר של ארץ ובני אנוש, מעבר שבהחלט יגדיר מחדש את גורלנו הבלתי ידוע. אנו עומדים מול שני כוחות- זה של אופל אשר לקח בעלות על כוכבנו 12,000 שנים אחורנית וזה של ישויות האור מעולמות עליונים אשר עשו כל שביכולתן לעזור לנו בפיתוח הכישורים הנחוצים...

אולם, צילו של הרשע היה חזק מידיי וכוחו רב, כעת- כשתקופת השלטון הזו הגיעה אל סיומה הכוכב כולו והאנושות צריכים לחזור אל השורשים הכוכביים ולקודד את עצמם עם התדרים אשר הוצאו אל מחוץ לאחיזת ידם בזמן שגאיה תעבור את השינויים הגאולוגים הדרושים לקבלת הגזע הפוטוני החדש.

אנו נקראים לעבור שינוי: גנטי, כוכבי, פסיכולוגי והתנהגותי. זה ברור לחוצנים השולטים, לכן הם כמהים לאחיזת הברזל ולשליטה שהם רגילים לה, נלחמים על מנת לעורר עוד תוהו ומצוקה בכוכב.

ברגע זה, ההייברדים-קיבורגים מוחצים אותנו עוד ועוד על מנת להצדיק את התוכניות שלהם, הם משתמשים בביטחון לאומי וציבורי כתירוץ- כך הם שמים ערים תחת משטר צבאי, לחוצות תחת מצור -- כאילו היה מדובר בערים שמכילות כוח התנגדות מחומש הייטב, ישנן גם התקפות הטרור, ההתקפות שמתוכננות מראש, תרגילי הסימולוציה שהם מבצעים והניצול של זכויות האזרחים.

באופן מוזר, מאז 2001 וההתקפה על בנייני התאומים בניו יורק, הדיכוי והמעקב גברו מונים, זו היא הסיבה שהמון פעילים, עיתונאים ולוחמים למען זכויות אדם טוענים שהסדר העולמי החדש החל בתאריך זה.

בל נשכח שזה מה שהחוצנים רוצים על מנת להטיל בנו עוד מום- על כן הם כולאים אותנו ושולטים בנו בקלות, זו הסיבה שיצורי האנטי-אור עושים מאמצים רבים בתיחזוק הרעיון האורווליאני הגלובלי- על מנת שיוכלו לתמרן המונים ללא התנגדות, לשמור אותנו משועשעים לכאורה באלפי דרכים ,וכך כשאנו לא מודעים- לשלוט בנו ולהשמיד אותנו כל מתי שיחפצו.